Phần thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ cấp thành phố của đơn vị Phước Tân 1 (Ngày 12/4/2018)

Phần thi kể chuyện đạo đức Bác Hồ cấp thành phố của đơn vị Phước Tân 1 (Ngày 12/4/2018) . Câu chuyện : Bác chỉ muốn các cháu được học hành