A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết sinh hoạt lớp theo mô hình trường học mới ở lớp 2

Phát huy tính tích cực của học sinh trong tiết sinh hoạt lớp theo mô hình trường học mới ở lớp 2.

   Sinh hoạt lớp là hoạt động tập thể cuối tuần, là hình thức tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Trong chương trình giáo dục phổ thông, tiết sinh hoạt lớp được quy định như một tiết học bắt buộc, không thể thiếu đối với mỗi cấp học. Đây là thời điểm để mỗi học sinh thực hiện tự đánh giá và đánh giá hoạt động học tập, rèn luyện của cá nhân và tập thể lớp sau mỗi tuần học, đồng thời xây dựng kế hoạch hoạt động cho tuần học tiếp theo nhằm mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch năm học của mỗi lớp đề ra. Tiết sinh hoạt lớp được đặt ra dưới sự quản lí, giám sát và tác động giáo dục của giáo viên chủ nhiệm. Trong tiết này, giáo viên chủ nhiệm giữ vai trò cố vấn giúp học sinh, cùng các em tham gia vào các hoạt động cụ thể.    

                   Tiết sinh hoạt lớp chiếm vị trí hết sức quan trọng trong việc biến các yêu cầu của nhà trường thành nhiệm vụ mà lớp phải thực hiện. Ở đó sẽ hiển thị toàn bộ những hoạt động, những kết quả, những thành tích mà các em đã đạt được để được bạn bè, thầy cô tuyên dương, khích lệ; ở đó cũng sẽ giúp các em nhận ra những thiếu sót mà các em mắc phải trong một tuần học tập và rèn luyện để được bạn bè, thầy cô sẻ chia, giúp đỡ tìm ra biện pháp để các em sửa chữa, tiến bộ hơn. Ở đó còn là nơi để các em thể hiện tài năng của mình thông qua những tiết mục văn nghệ, những cuộc thi, để thầy cô, bạn bè tán thưởng, hoan nghênh, …; là nơi để các em hiểu nhau hơn qua những cuộc trò chuyện, giao lưu, từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết của tập thể.

          Trong công tác chủ nhiệm, tiết sinh hoạt lớp đóng vai trò quan trọng. Thực hiện tốt tiết sinh hoạt lớp sẽ tác động tích cực đến các tiết học khác trong toàn tuần học và là cơ sở để theo dõi, đánh giá quá trình rèn luyện và tiến bộ của mỗi học sinh trong suốt cả năm học.

  - Nhiều học sinh còn nhút nhát, không dám trình bày ý kiến của bản thân, không đủ tự tin để tham gia các hoạt động văn nghệ, vui chơi, giải trí. Một số em khả năng chú ý còn hạn chế, không tập trung vào những gì đang diễn ra trong tiết sinh hoạt lớp nên không thể tham gia vào các hoạt động của tiết sinh hoạt này.

   - Nội dung giờ sinh hoạt lớp còn khô cứng, lặp đi lặp lại, không thực sự gắn với nhu cầu của học sinh nên chưa lôi cuốn được các em cùng tham gia.

   - Hình thức tổ chức tiết sinh hoạt lớp đơn điệu, nhàm chán, không hứng thú với học sinh. Hầu như học sinh nghĩ đấy là trách nhiệm của thầy cô nên cách thức sinh hoạt còn máy móc, chưa linh hoạt.

   - GV chưa nắm kĩ tâm lí học sinh, quá nghiêm khắc, không gần gũi, thân thiện, chưa đặt mình vào vị trí của học sinh để hiểu các em.

   Để tổ chức tốt tiết sinh hoạt lớp, GVCN cần lưu ý những vấn đề sau        

 a .Giáo viên lên nhiệm vụ cho Hội đồng tự quản, mỗi Ban, mỗi thành viên một cách cụ thể, yêu cầu các em phải có sổ ghi chép.

          Như đã nói, tiết sinh hoạt lớp là nhằm đánh giá, tổng kết những gì đã thực hiện trong tuần với những ưu điểm cần phát huy, những tồn tại cần khắc phục. Để mọi học sinh có thể tích cực tham gia việc nhận xét, tự nhận xét thì bản thân các em phải nắm được tình hình của lớp. Nếu chỉ giao việc chung chung thì sẽ dẫn đến tình trạng ỷ lại, có em thì biết theo dõi, quan sát tình hình của hội đồng tự quản trong tuần, có em thì không quan tâm đến các hoạt động của lớp. Do đó, trong việc tổ chức lớp đầu năm, giáo viên cần giúp từng học sinh nắm rõ vị trí, nhiệm vụ của bản thân trong Hội đồng tự quản. Tùy theo nhiệm vụ được giao mà mỗi em sẽ theo dõi, đánh giá được tình hình của Hội đồng tự quản trong tuần.

Ví dụ: Em Chủ tịch Hội đồng tự quản sẽ biết phối hợp với hai Phó chủ tịch Hội đồng tự quản theo dõi, nắm bắt tình hình chung của cả lớp về học tập, nề nếp, các hoạt động khác. Hàng tuần, báo cáo với giáo viên chủ nhiệm. Hay em Phó Chủ tịch Hội đồng tự quản phụ trách các Ban Thư viện, Văn nghệ , Sức khỏe - Vệ sinh sẽ phối hợp với các ban mình phụ trách theo dõi, giúp đỡ, đánh giá, nhận xét tình hình về kiểm soát, mượn, ủng hộ truyện; tham gia văn nghệ trường, lớp, Đội phát động; lao động về sinh trường, lớp; vệ sinh cá nhân của các bạn. cùng các trưởng ban nhắc nhở vệ sinh, nề nếp lớp về, sức khỏe, Cuối tuần, tổng hợp báo cáo với Chủ tịch Hội đồng tự quản. Ngay cả một thành viên trong ban học tập được giao nhiệm vụ kiểm tra sách vở, dụng cụ học tập cũng phải biết theo dõi việc chuẩn bị đồ dùng học tập của các bạn như thế nào để cùng với Trưởng ban và các bạn trong ban học tập nhận xét việc học tập của lớp trong tuần qua.

Bên cạnh đó, giáo viên cần hướng dẫn học sinh ghi chép cụ thể, cập nhật kịp thời để phần nhận xét, đánh giá đảm bảo tính chính xác. Mặt khác, giáo viên cũng không được giao phó hoàn toàn cho các em mà cần theo dõi để giúp đỡ kịp thời, giúp các em hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Như vậy, khi mỗi em đều biết việc mình cần làm và thực hiện được nhiệm vụ của mình thì các em sẽ chú ý nhiều hơn trong giờ sinh hoạt lớp và tích cực tham gia trao đổi ý kiến với các bạn. Tuy nhiên việc giao nhiệm vụ cần dựa trên khả năng của mỗi em để nhiệm vụ được giao phù hợp với từng em, phát huy được năng lực của mỗi em. Giáo viên cũng cần linh hoạt cho các em thực hiện luân phiên các nhiệm vụ để các em nắm được toàn diện hơn các mặt hoạt động của lớp. Có như vậy mới không gây nhàm chán và phát huy được tính tích cực của các em khi tham gia hoạt động tập thể cuối tuần này.

           b.  Đề ra hình thức thi đua theo bảng tiêu chí để đánh giá mức độ thực hiện của các em.

          Để giúp các em nắm được tình hình và tham gia trao đổi ý kiến trong giờ sinh hoạt lớp thì bên cạnh việc hướng dẫn học sinh ghi chép, giáo viên có thể xây dựng bảng thi đua hàng tuần của từng ban trong Hội đồng tự quản, làm như vậy thì việc tổng kết, nhận xét sẽ dễ dàng hơn. Giáo viên có thể giao Trưởng Ban tổng hợp kết quả thi đua, các thành viên còn lại sẽ theo dõi, ghi chép, báo cáo với trưởng ban và cùng với trưởng ban tổng hợp kết quả thi đua trong tuần.

          Ví dụ: Về mặt học tập, cứ đầu tuần, mỗi em sẽ được tặng 20 điểm. Nếu trong tuần các em có vi phạm điều gì thì Ban Học tập sẽ cập nhật vào bảng thi đua theo nội dung và thời gian vi phạm để từ đó trừ điểm thi đua theo tiêu chí. Với những em không vi phạm hay thực hiện được mặt tốt nổi trội nào sẽ được cộng thêm điểm.

          Khi các em cập nhật vào bảng thi đua thì việc tham gia nhận xét trong tiết sinh hoạt lớp sẽ dễ dàng và em nào cũng có thể báo cáo được tình hình của lớp trong tuần, tránh được tình trạng không biết và không tham gia. Đồng thời, qua bảng thi đua sẽ có thể điều chỉnh kịp thời những thiếu sót của các em và nêu được những cá nhân thực hiện tốt cần được tuyên dương, khen thưởng. Có như vậy thì tiết sinh hoạt lớp mới đạt hiệu quả. Tuy nhiên, nội dung, hình thức bảng thi đua cũng cần có sự điều chỉnh kịp thời, phù hợp để tránh gây nhàm chán.

       c. Hướng dẫn Hội đồng tự quản nắm bắt thông tin, các hoạt động mà Đội và trường phát động trong tuần, đề ra cách thực hiện nhiệm vụ của lớp. 

Ngay từ tiết chào cờ thứ hai đầu tuần, sau khi nghe những nội dung hoạt động do thầy Tổng phụ trách Đội phát động, Hội đồng tự quản của lớp phải cùng thảo luận, xây dựng chương trình hoạt động trong tuần của cả lớp về mọi mặt từ nề nếp, học tập đến nội dung. Sự tích cực của các em thể hiện rõ nét nhất khi các em được tự mình thảo luận, đưa ra những sáng kiến, những phương hướng hoạt động cho tập thể.

Ví dụ: Thứ hai, giờ chào cờ, Đội phát động phong trào thu gom giấy vụn (hoặc vẽ tranh về mái trường thầy cô và bạn bè, Ủng hộ quà bạn nghèo, bão lụt …) Lãnh đạo Hội đồng tự quản phải nắm bắt thông tin, lên kế hoạch triển khai cùng các Trưởng Ban, đề ra chỉ tiêu, thời gian thực hiện, phát động các bạn toàn lớp tham gia.  

          d. Tập huấn, hướng dẫn Ban lãnh đạo, Trưởng ban của Hội đồng tự quản trong cách điều khiển tiết sinh hoạt lớp.

          Trong các buổi sinh hoạt, các em được chủ động hoàn toàn. Đây là tiết học do chính các em thực hiện, giáo viên chủ nhiệm chỉ tham dự như một “cố vấn”. Chuẩn bị và điều hành trực tiếp buổi sinh hoạt đó là bộ máy Hội đồng tự quản do chính học sinh trong lớp bầu ra. Chính vì vậy, người giáo viên cần tập huấn, hướng dẫn trước cho các em những nội dung sau

* Cách đánh giá thi đua trong tuần

Các Trưởng Ban lên báo cáo, tức là đã giành cho mình một cơ hội trải nghiệm trước lớp. Đó là sự bình tĩnh, tự tin, chứng tỏ năng lực, vai trò tự chủ trong nhiệm vụ của mình với hoạt động tập thể của lớp. Báo cáo của Trưởng ban phải có đầy đủ các phần như sau:

-Ưu điểm: Nêu điển hình bạn nào làm việc tốt, không vi phạm, có nhiều cố gắng so với tuần trước, ….

- Tồn tại: Những mặt còn hạn chế của các bạn, những lỗi đã vi phạm, lầm ảnh hưởng đến lớp, đến phong trào chung, … (cần tránh nêu tên riêng để bạn ít bị mặc cảm).

  - Đề nghị khắc phục: Đưa ra cách để các bạn sửa chữa sai lầm và yêu cầu các bạn thực hiện nghiêm túc.

  - Đề nghị tuyên dương: Những bạn tốt, những bạn chậm, còn nghịch nhưng có nhiều cố gắng được khen trong các hoạt động sinh hoạt, học tập.

                                   

                             

   *  Ban lãnh đạo Hội đồng tự quản đưa ra phương hướng hoạt động tuần sau

 * Tổ chức cho các cá nhân nêu ý kiến

 Các em được quyền nêu ý kiến của cá nhân, những gút mắc các em mong muốn được giải toả. Các em có thể nhận xét bạn tốt, chưa tốt mà Hội đồng tự quản chưa nắm bắt kịp trong quá trình hoạt động một tuần. Các em cũng có thể đề nghị các cách giải quyết khác khi thấy không phù hợp. Khi tạo môi trường cho các thành viên tham gia nêu ý kiến sẽ giúp nâng cao hiệu quả của giờ sinh hoạt lớp.

 

* Chủ tịch Hội đồng tự quản chốt ý kiến, nhận xét, giải quyết các ý kiến (ghi nhanh các ý kiến, thảo luận trong Ban lãnh đạo, đề ra cách giải quyết)

Kĩ năng này giúp các em giải quyết, xử lí tốt các tình huống, biết tự ra quyết định đúng đắn, hợp lí cho công việc. Giáo viên cần hướng dẫn cho các em cách dự đoán các tình huống và cách giải quyết tình huống trước khi vào giờ sinh hoạt lớp.

Đây là hoạt động quan trọng nhất của tiết sinh hoạt, thể hiện tốt khả năng, sự tích cực tham gia của học sinh vào tiết học, nêu cao được khả năng nhận xét, tự nhận xét trước tập thể, giúp các em có được sự đoàn kết, thấy rõ trách nhiệm của mỗi thành viên trong xây dựng tập thể, đồng thời ngăn ngừa được mầm móng của những sai phạm về đạo đức học đường. Như vậy để hoạt động này được hiệu quả thì giáo viên chủ nhiệm cần tập dượt cho Hội đồng tự quản phương pháp làm việc, phương pháp theo dõi, đánh giá, phương pháp nhận xét trước tập thể như tuyên dương thì cần làm nổi bật, phê bình thì cần nhẹ nhàng thuyết phục, không nên dùng từ ngữ gay gắt gây tổn thương đến bạn bị phê bình.

   

 * Ban lãnh đạo Hội đồng tự quản đưa ra phương hướng hoạt động tuần sau

Giáo viên cần hướng dẫn các Ban thảo luận, bổ sung kế hoạch, thống nhất phân công từng thành viên đảm nhận trách nhệm, việc làm trong tuần (mỗi cá nhân có số tay riêng ghi vệc làm của mình). Trưởng ban cần cố gắng tạo điều kiện để mỗi thành viên trong ban nêu được ý kiến của mình trong việc xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện các nội dung trong tuần sau.

 

   *  Ban lãnh đạo tổ chức chương trình “Viết lời yêu thương” (Điều em muốn nói, hộp thư chia sẻ)

   Để thực hiện tốt hoạt động này, giáo viên cần hướng dẫn cho Ban lãnh đạo HĐTQ biết dựa vào các chủ điểm của tháng để tạo ra các nội dung sinh hoạt trong từng tuần. Có thể đó là phần thi kiến thức nhỏ, hoặc là đọc cho nhau nghe những tin nổi bật, những tấm gương người tốt, việc tốt trên các báo thiếu niên, nhi đồng, … Cũng có thể là viết hoặc nói cho nhau nghe những gì mà mình cảm nhận được theo chủ đề đã đưa ra, có thể vẽ tranh, làm thơ,… Ban lãnh đạo HĐTQ cũng cần đưa ra chủ đề trong buổi sinh hoạt tuần trước để tất cả đều có sự chuẩn bị và cùng tích cực tham gia trong

 

 

    *  Tổ chức sinh hoạt vui chơi - văn nghệ

 Giáo viên cần tập huấn cho học sinh những hình thức sinh hoạt vui chơi - văn nghệ khác nhau như hát, múa, biểu diễn thời trang học trò, thi đố vui, trò chơi dân gian,… Cần thay đổi hình thức trong mỗi tuần để tránh nhàm chán, kích thích được sự tham gia nhiệt tình của tất cả các học sinh trong lớp đồng thời tìm kiếm, phát hiện và phát huy được những tài năng trong tập thể.

          Dù tổ chức hoạt động nào trong tiết sinh hoạt lớp thì cũng cần tạo không khí vui tươi, không biến tiết sinh hoạt tập thể thành một buổi phê bình nặng nề, không để học sinh rơi vào tâm trạng là sợ nêu ý kiến sai. Có như vậy thì mọi học sinh mới có thể hào hứng, tích cực tham gia.

 

     *  Tổ chức sinh hoạt lớp theo chủ điểm tháng như ngày 20/11, 20/10,8/3...

   Việc các em tích cực tham gia các hoạt động đã đem lại hiệu quả cho tiết sinh hoạt lớp, và hiệu quả của các buổi sinh hoạt càng tăng lên, càng rõ nét hơn khi thông qua các buổi sinh hoạt lớp, các em càng ý thức được vị trí của mình trong hội đồng tự quản, nắm được nhiệm vụ cần làm và cách thực hiện nhiệm vụ đã giao. Với những ý kiến trao đổi lẫn nhau đã giúp các em hiểu nhau hơn, phát triển hơn nữa tình đoàn kết của tập thể, cùng đưa hội đồng tự quản của lớp đạt nhiều thành tích trong học tập, trong nề nếp và các phong trào của các đoàn thể trong nhà trường.

                                                                       Người viết

                                                                               

                                                                                                    Huỳnh Thị Ngọc Vi


Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Vi
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan